Archeoskanzen Havránok

1. mája 2022

Archeoskanzen Havránok, jedna z najvýznamnejších archeologických lokalít Liptova, sa nachádza na východnom úpätí vrchu Úložisko, v nadmorskej výške 741,7 m n. m. Vzniklo za účelom zachovať a prezentovať verejnosti výsledky archeologického výskumu a bádania, ktoré prebiehali počas budovania vodného diela Liptovská Mara. V súčasnosti je expozícia, ktorá je tvorená stavbami, obetiskami, nástrojmi a predmetmi, vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.

Lokalita bola kedysi domovom niekoľkých remeselnícko-roľníckych osád. Ich obyvateľstvo bolo Keltmi a ich kultúrou značne ovplyvnené. Neskôr bola oblasť osídlená Slovanmi, v období 12. až 15. storočia sa tu nachádzala slovanská osada. Počas prechádzky expozíciou uvidíte zrekonštruované obytné, fortifikačné i kultové objekty z mladšej doby železnej, staršej doby rímskej a zo stredoveku.

Opevnená svätyňa, ktorá nesie prvky keltských náboženských rituálov je dodnes unikátnym objektom. V dobách svojej existencie zohrávala úlohu duchovného centra, ktoré presahovalo hranice regiónu, dokonca sa tu vykonávali rôzne magické keltské obrady. Pôvodná veža stredovekého kostola Panny Márie z 12. storočia, ktorá sa nachádza na brehu Liptovskej Mary patrí medzi najfotografovanejšie objekty okolia. História zemepanského hrádku na vrchole Havránku, ktorého základy, opevnenie s palisádami, priekopou a obrannou vežou sú obľúbenou časťou expozície, siaha taktiež do obdobia stredoveku.

Liptovské múzeum v Ružomberku, pod ktoré expozícia na Havránku patrí, dbá na regionálnu výchovu. Za týmto účelom sú pravidelne organizované kultúrno-výchovné podujatia pre žiakov základných a stredných škôl. Ich cieľom je prezentácia a priblíženie dobového života Keltov i obyvateľstva púchovskej kultúry. Okrem toho býva skanzen v období od jari do jesene dejiskom pravidelne organizovaných kultúrnych podujatí. Prebiehajú tu keltské obrady, zobrazenie bežného života dobového Kelta, spracovanie kože, hrnčiarstvo, obetovanie a dokonca neľútostné šermiarske bitky.

Keltské sídlo, ako expozícii ľudovo hovoria domáci, je z obcí Bobrovník a Vlachy prístupné po červenej turistickej značke

Ďalšie atrakcie v okolí

Rezervácia
menucross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram